Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester


Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.


Utfylt skjema sendes til:


Smart Health AS

Ryums vei 18

3036 DRAMMEN


post@resqwater.no

Organisasjonsnummer: 920 701 957


Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

varer (spesifiser på linjene nedenfor)


tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)


Sett kryss og dato:

Avtalen ble inngått den


(dato)

(ved kjøp av tjenester)

Varen ble mottatt den


(dato)


(ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes adresse:


Dato:


Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom angreskjema i papirversjon benyttes):Print Friendly, PDF & Email